Pielęgniarki i Położne Rodzinne Małgorzata HolekKierownik mgr Małgorzata Holek
72-100 Goleniów ul. Pocztowa 43
"Centrum Medyczne" II piętro gabinet 308.
Tel/fax 418-96-05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pielęgniarki Środowiskowe/Rodzinne
pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
Przyjmowanie zgłoszeń :
od 10.00 - 11.00                    Goluch Bożena
Więcław Agnieszka
od 11.00 - 12.00                    Antoniak Teresa
Holek Małgorzata
Łukaszewicz Anna
od 12.00 - 13.00                    Bełz Maria
Gul Halina
Kaniewska Danuta
Malesza Alicja
Rojek Anna
Stanisławska Dorota
Gabinet zabiegowy czynny od godz. 10.00 -11.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pielęgniarki Środowiskowe/Rodzinne
pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
Borczuch Małgorzata
Dereżyńska Urszula
Gabinet zabiegowy czynny od godz. 8.00 - 10.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00
Pielęgniarki:
Dąbrowska Grażyna
Malesza Alicja
Smorczewska Małgorzata
Stanisławska Dorota
Walczak Jolanta
Więzowska Anna
W medycznie uzasadnionych przypadkach dostępność
w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezpłatna Szkoła Rodzenia w Goleniowie
kontakt:
Małgorzata Borczuch
tel. 608 655 940
(91) 418 96 05
Świadczymy usługi w zakresie opieki nad:
- kobietą w ciąży
- kobietą w połogu
- noworodkiem