Chirurg-Onkologlek. med. Marcin Kwietniak
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
poniedziałki, gab. nr 1 na parterze
Telefoniczne uzgadnianie wizyt: 601 553 933