Pracownia prób wysiłkowych sercaWykonujemy próby wysiłkowe serca aparaterm CardioTest Beta XL system w siedzibie Zakładu.
O szczegóły zapytaj w rejestracji Polmed.
Jeśli obawasz się o stan swojego serca skonsultuj się z kardiologiem w naszej przychodni,który może wykonać próbę wysiłkową.