Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
tel. 418-38-60

Godziny przyjęć: w poniedziałki od 8:00 - 18:00
od wtorku do piątku od 7:30 - 15:30

Dyrektor: Krystyna Jaworska
Kierownik ZOiR - Ewa Majewska
Kierownik ZR - Andżelika Retmańczyk

Zadania:

1. Opracowywanie i realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności
 • dofinansowywanie:
 1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 2. sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych,
 3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 4. rehabilitacji dzieci i młodzieży.

  2. Doradztwo Rodzinne, w tym promocja, wspieranie rodzin zastępczych.

  3. Zapewnianie opieki i wychowania dzieciom, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizacje i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

  4. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób.

  5. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

  • powstrzymywanie patologicznych zjawisk prowadzących do dysfunkcji rodziny poprzez prowadzenie indywidualnej terapii kryzysowej,
  • mediacji rodzinnych,
  • w wyjątkowych sytuacjach czasowe udzielanie schronienia dla osób dotkniętych kryzysem w Hostelu.